Kontakt

 

Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

tel. 58 32 33 101
sekretariat@arp.gda.pl

www.arp.gda.pl

Agencja Rozwoju Pomorza jest spółką Samorządu Województwa Pomorskiego. Istnieje od 1992 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza poprzez wspieranie pomorskiej przedsiębiorczości i lokalnych samorządów, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym.