Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, gdy:

 • odwiedzasz stronę internetową dostępną pod adresem www.letnicaoffice.pl 
 • kontaktujesz się z nami w dowolny sposób za pomocą poczty elektronicznej


Administrator danych

Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441, NIP 583-000-20-02.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej rodo@arp.gda.pl lub listownie pod adresem: al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk.

 

Jaki jest cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych przez ARP S.A.?

Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będziemy przetwarzać w następującym celu.

Cel przetwarzania:

 

Podstawa prawna i okres przechowywania danych

   

1.    Przetwarzanie plików cookies

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes administratora)

ARP S.A. korzysta z niezbędnych plików cookies, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony internetowej. (więcej informacji o Plikach cookies w treści poniżej)

Do czasu wniesienia sprzeciwu poprzez stronę internetową www.letnica.pl lub  przesłanie e-maila na adres rodo@arp.gda.pl

 

Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?

Dane osobowe będziemy przekazywać dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Informacje o plikach cookies

Na Urządzeniu końcowym Użytkownika strona internetowa zamieszcza Pliki cookies. Podmiotem uzyskującym dostęp do Plików cookies jest Administrator. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie współpracujące z Administratorem.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie dokonywać logowania.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

Dodatkowe informacje o Plikach cookies

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 • Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” Pliki cookies przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony internetowej mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” Pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające Pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,
 • „wydajnościowe” Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej,
 • „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji na temat Plików cookies można uzyskać np.:

 • na stronie internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl;
 • na stronie polskiej Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie;
 • na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych takich jak Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.