Inwestycja

  • Rozmowa z Andrzejem Ołów, prezesem Grupy Zarządzającej Pomerania SA.

Rozmowa z Andrzejem Ołów, prezesem Pomeranii

Skończymy w 2027 roku


Jak długo zajmuje się pan przygotowaniem budowy budynku usługowo-biurowego dla ARP?

- Już ponad rok.

Dlaczego akurat pana firma się tym zajmuje?

- Jesteśmy spółką córką ARP, zajmujemy się nieruchomościami, a ja osobiście mam spore doświadczenie budowlane. Wydaje się więc naturalne, że nasza firma właścicielska zleciła nam przeprowadzenie przetargu wraz z nadzorem inwestorskim nad planowanymi pracami projektowymi.

Ile czasu zajęło przeprowadzenie przetargu?

- Blisko pół roku. Pierwszy przetarg musieliśmy unieważnić, ze względu na nikłe zainteresowanie. Za drugim razem poszło lepiej. Wygrała firma TPF, doświadczona, międzynarodowa spółka z Warszawy.

Co zdecydowało o tym, że akurat oni?

- Decydowała w stu procentach cena. Zaproponowali milion sześćset tysięcy złotych. Cena jest korzystna w porównaniu z podobnymi ofertami na rynku. Ich zadaniem jest teraz przygotowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego projektu. Wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Na jakim etapie prac jesteście?

- Obecnie trwają prace projektowe. Na dzień dzisiejszy została wybrana wizualizacja przyszłego biurowca, na podstawie której zostanie przygotowany projekt budowlany i opracowana kompletna dokumentacja techniczna. Uzyskiwane są także wszystkie niezbędne warunki techniczne oraz uzgodnienia, które oprócz samego projektu są obowiązkowymi dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę.

Co na temat budynku możemy dziś powiedzieć?

- Użytkowa powierzchnia biurowca to około dziewięć tysięcy dwieście metrów kwadratowych. Jest to część gotowa do wynajęcia bez powierzchni wspólnych czyli na przykład wind i toalet.  Budynek będzie zasilany w technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii typu panele fotowoltaiczne. Będzie tam pięć kondygnacji naziemnych i jedna podziemna na potrzeby parkingu. Powstanie to na terenie dwóch działek o powierzchni 6 887 metrów kwadratowych przy ulicy Suchej w Letnicy. Oczywiście znajdujące się tam zabudowania zostaną wcześniej rozebrane. Projektant jest w trakcie przygotowania dokumentacji dotyczącej tych prac.

Jak pana zdaniem wyglądają terminy kolejnych etapów inwestycji?

- Moje doświadczenie mówi mi, że należy zawsze liczyć się z opóźnieniami zwłaszcza na etapie tych wszystkich prac papierowych. Czyli jeśli nic nieprzewidzianego się nie wydarzy, na przełomie roku 2023/2024 przygotowany zostanie projekt techniczny, dokumentacja kosztorysowa itp. Dajmy jeszcze dodatkowe pół roku na przygotowanie finansowania i wybór wykonawcy.

Czyli będziecie mogli podpisać umowę i zacząć na początku 2025 roku. jak długo potrwa sama budowa?

- Trzeba na to dać około dwóch lat. Moim zdaniem skończymy na początku 2027 roku.

 

 

Andrzej Ołów
Prezes Pomeranii od 2021 roku. Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, kierunek Inżynieria Komunikacyjna. Pracę zaczynał w biurze projektowym, potem był majstrem na budowie. Następnie pracował jako inspektor robót i przedstawiciel inwestora. Pracował na drogach m.in. na S7, autostradzie A1 oraz na projekcie PKM i przy modernizacji budynku Gdańskiego Urzędu Pracy i Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Lastadia 2.

 

Grupa Zarządzająca Pomerania SA
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64
www.grupa.com.pl

Powrót