Letnica

 • dzielnica z hladesa do akapitu

Dzielnica do życia i biznesu

Letnica leży w obrębie dzielnicy urbanistycznej Port. Obejmuje teren między nabrzeżem Martwej Wisły a linią kolejową biegnącą na styku Wrzeszcza Dolnego i Brzeźna.

Środkiem obszaru w kierunku północ-południe przebiega ulica Marynarki Polskiej, a w kierunku wschód-zachód aleja Macieja Płażyńskiego wraz z tunelem pod Martwą Wisłą. Obydwie ulice są częścią podstawowego układu komunikacyjnego miasta. Dominującą funkcją obszaru jest funkcja przemysłowo-portowo-usługowa. Przynajmniej na razie, bo wkrótce, ze względu na intensywną budowę budynków mieszkalnych może się to zmienić.

 

Wizualizacja budynku biurowo - usługowego Letnica Office

 • Wizualizacja budynku Sucha 12
  • autor: TFP
 • wizualizacja budynku Sucha 12
  • autor: TFP
 • wizualizacja budynku Sucha 12
  • autor: TFPLetnica w obiektywie

 • Letnica w obiektywie
  • autor: Marcin Hlades
 • Letnica w obiektywie
  • autor: Marcin Hlades
 • Letnica w obiektywie
  • autor: Marcin Hlades
 • Letnica w obiektywie
  • autor: Marcin Hlades

Powrót